Đố các bạn sự khác biệt của những từ vựng tiếng Anh: Soil, Earth, Ground, và Land là gì không?

 

 

Đáp án là: 3 - the ground

Giải thích:

Ground dùng để chỉ bề mặt cứng mà chúng ta đi trên đó.

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic

Xem thêm sự khác biệt giữa các từ tại: http://leerit.com/hoi-dap-tieng-anh/phan-biet-earth-floor-ground-soil-land/