Đây là từ vựng gì liên quan đến điện thoại thông minh vậy các bạn ?

 

 

Đáp án:  PLATFORM / OPERATING SYSTEM: Nền tảng / hệ điều hành

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic