Đuổi hình bắt chữ wink

Các bạn có đoán được trong hình là 2 từ vựng tiếng Anh nào không?

 

 

Đáp án:

 

1. sawdust

Saw (Cưa) + Dust (Bụi) = mùn cưa

 

2.  seaweed

Sea (Biển) + Weed (Cỏ dại) = tảo biển

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic