Đáp án: SKYSCRAPER: tòa nhà chọc trời

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic