Đáp án: sticky note: giấy ghi chú (có thể dán)

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic