Connotation là những từ vựng tiếng Anh mà dịch ra thì nghĩa giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác nhau: có thể là tích cực, trung tính hoặc tiêu cực. Ví dụ như cùng mang nghĩa vô giá nhưng priceless mang nghĩa tích cực còn worthless lại là tiêu cực (vô giá trị).


Với từ inactive mang nghĩa trung tính trong hình, các bạn có đoán ra được 2 đầu cực tích cực và tiêu cực của từ đó không :)

 

 

Đáp án: Prudent & Cowardly

 

Prudent: thận trọng, cẩn trọng, khôn ngoan

Timid: rụt rè, lẽn bẽn

Cowardly: hèn nhát, nhát gan

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic