Đây là từ vựng tiếng Anh gì nhỉ ?? Ai đi siêu thị giơ tay nào wink

 

 

Đáp án:  Trolley

Còn trong tiếng Mỹ thì lại gọi "Xe đẩy" là Cart

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic