Những từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh gọi là Homonym.


Nhìn hình, các bạn có đoán được trong hình là từ vựng nào không? :)

 

 

Đáp án là: BLOCK

Các nghĩa tương ứng:

1. Khối vuông

2. Vật cản

3. Hình khối

4. (Dãy) Tòa nhà cheeky

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic