Những từ vựng tiếng anh đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh gọi là Homonym.


Các bạn nhìn hình rồi có đoán được trong hình là từ vựng tiếng anh nào không? :)

Gợi ý:

A ____of keys
The sun ____s
There are five _____s in an indoor volleyball match

 

 

Đáp án là: SET

Các nghĩa tương ứng:

1. Chùm (chìa khóa)

2. (Mặt trời) lặn

3. (trong thể thao) ván, xéc

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic