Connotation là những từ vựng tiếng Anh mà dịch ra thì nghĩa giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác nhau: có thể là tích cực, trung tính hoặc tiêu cực. Ví dụ như cùng mang nghĩa vô giá nhưng priceless mang nghĩa tích cực còn worthless lại là tiêu cực (vô giá trị).


Với từ up-to-date mang nghĩa tích cực trong hình, các bạn có đoán ra được 2 nghĩa còn lại của từ đó không :)

 

 

Đáp án: New & Newfangled

 

Up-to-date: cập nhật, hiện đại, kiểu mới

New: mới

Newfangled: mới mẻ / mới được đưa vào sử dụng nhưng bạn không thích vì chưa quen với nó hay vì nó quá phức tạp

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic