"...và ngược lại" :)

Đố các bạn cụm tiếng Latin nhưng được tiếng Anh "chôm" dùng là gì ấy nhỉ wink

 

 

Đáp án là: vice versa

Dịch: vice versa: dùng để ám chỉ rằng điều ngược lại với điều bạn vừa nói cũng đúng.

Ví dụ: It's not one-sided love. Mary loves Thomas and vice versa.

Dịch: Đó không phải là đơn phương. Mary yêu Thomas và ngược lại (Thomas cũng yêu Mary)

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic