Đuổi hình bắt chữ wink

Các bạn có đoán được trong hình là 2 từ vựng tiếng Anh nào không?

 

 

Đáp án:

 

1. watchdog

Watch (Nhìn) + Dog (Chó) = người bảo vệ, người kiểm tra, người giám hộ

 

2.  headquarters

Head (Đầu) + Quarter (1 / 4) = bộ chỉ huy, tổng hành dinh

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic