Cụm động từ tiếng Anh với OUT

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam

cut (sth) out

→ "cắt ra": bỏ đi cái gì đó ra khỏi một đoạn văn, một câu chuyện, ... (= omit)

 • I think you should cut out the part about Henry.

dry out | dry (sth) out

→ trở nên khô; làm cho cái gì trở nên khô (không như mình mong muốn).

 • Avoid hot sun as the plant may dry out very fast.

fall out

→ trở nên lỏng lẻo và rớt ra.

 • Do you know why your hair falls out very often?

help out | help (sb) out

→ giúp đỡ ai, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn.

 • I'm very grateful to him: he has helped me out every time I am in trouble.

pick (sb)/(sth) out

→ lựa chọn ai/cái gì một cách cẩn thận từ một nhóm nhiều lựa chọn/ứng viên. (= select)

 • How does your company pick out the right candidantes among so many applicants?

rub (sth) out

→ xóa dấu của bút viết. (= erase)

 • You don't need to rub out that misspelling, just cross it over.

take (sb) out

→ đi chơi (ăn uống, xem xi nê, ...) với ai.

 • When you are in town, I'll definitely take you out.

take (sth) out

→ lấy/đăng kí một tài liệu hay dịch vụ chính thức nào đó.

 • He wanted to take out an insurance for his old house.

take (sb)/(sth) out

→ giết ai; phá hủy cái gì đó.

 • They successfully took out the snipers.

throw (sth) out

→ vứt bỏ cái gì. (= throw (sth) away)

 • Why do you throw out this new watch?

→ nói một cái gì, mà chưa suy nghĩ kĩ về điều đó.

 • If you want, I can throw out some ideas for you.

work out

→ tập thể hình.

 • How many times do you work out a week?

→ thành công, có kết quả như mong muốn.

 • Did everything work out well for you?

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết