Thành ngữ tiếng Anh thông dụng (9)

Chú thích:
informal: dùng trong hoàn cảnh không trang trọng
Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam

1. sit on the fence

→ tránh liên quan vào điều gì đó; ở thế trung lập, không nói rõ mình theo phe nào.

 • When people are arguing about education system, I prefer to sit on the fence.

  Khi mọi người tranh cãi về hệ thống giáo dục, tôi thích làm kẻ ngoài cuộc.

2. take something with a pinch of salt

→ cẩn thận khi tin một điều gì đó là sự thật.

 • She isn't trustworthy. You should take her stories with a pinch of salt.

  Cô ta không đáng tin đâu. Bạn nên cẩn thận, chớ vội tin chuyện của cô ta là sự thật.

3. steal somebody’s thunder

→ nhận được sự thành công, sự chú ý, vv mà người khác đang muốn có, thường là nhờ vào việc nói hay làm điều mà họ đang định làm.

 • I would never forgive him. He stole my thunder and now he is a famous singer.

  Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Anh ta cướp ý tưởng của tôi và giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng.

4. a taste/dose of your own medicine

→ gậy ông đập lưng ông; cư xử tệ với người khác như những gì họ đã làm.

 • Do you want me to let him have a taste of your own medicine?

  Bạn có muốn tôi cho anh ta biết cảm giác gậy ông đập lưng ông không?

5. speak/talk of the devil

→ (informal) mới nhắc đến Tào Tháo (thì Tào Tháo đã đến).

 • "Did Alice come?" "Well, speak of the devil..."

  "Alice đến chưa?" "À, mới nhắc đến Tào Tháo..."

6. (straight) from the horse’s mouth

→ (informal) (về thông tin) được người trong cuộc đưa ra và khả năng chính xác cao.

 • There's no mistaking about this. It comes straight from the horse’s mouth.

  Không có gì nhằm lẫn về điều này cả. Nó đến từ những người trong cuộc.

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết