Thành ngữ tiếng Anh thông dụng (9)

Chú thích:
informal: dùng trong hoàn cảnh không trang trọng

1. sit on the fence

→ tránh liên quan vào điều gì đó; ở thế trung lập, không nói rõ mình theo phe nào.

 • When people are arguing about education system, I prefer to sit on the fence.

  Khi mọi người tranh cãi về hệ thống giáo dục, tôi thích làm kẻ ngoài cuộc.

2. take something with a pinch of salt

→ cẩn thận khi tin một điều gì đó là sự thật.

 • She isn't trustworthy. You should take her stories with a pinch of salt.

  Cô ta không đáng tin đâu. Bạn nên cẩn thận, chớ vội tin chuyện của cô ta là sự thật.

3. steal somebody’s thunder

→ nhận được sự thành công, sự chú ý, vv mà người khác đang muốn có, thường là nhờ vào việc nói hay làm điều mà họ đang định làm.

 • I would never forgive him. He stole my thunder and now he is a famous singer.

  Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Anh ta cướp ý tưởng của tôi và giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng.

4. a taste/dose of your own medicine

→ gậy ông đập lưng ông; cư xử tệ với người khác như những gì họ đã làm.

 • Do you want me to let him have a taste of your own medicine?

  Bạn có muốn tôi cho anh ta biết cảm giác gậy ông đập lưng ông không?

5. speak/talk of the devil

→ (informal) mới nhắc đến Tào Tháo (thì Tào Tháo đã đến).

 • "Did Alice come?" "Well, speak of the devil..."

  "Alice đến chưa?" "À, mới nhắc đến Tào Tháo..."

6. (straight) from the horse’s mouth

→ (informal) (về thông tin) được người trong cuộc đưa ra và khả năng chính xác cao.

 • There's no mistaking about this. It comes straight from the horse’s mouth.

  Không có gì nhằm lẫn về điều này cả. Nó đến từ những người trong cuộc.

 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm