Thành ngữ tiếng Anh với từ Book

Chú thích:
informal: dùng trong hoàn cảnh không trang trọng

1. by the book

→ làm theo đúng hướng dẫn và quy luật.

 • The teacher asked us to do the test by the book.

  Thầy / Cô giáo yêu cầu chúng tôi làm bài kiểm tra chặt chẽ theo đúng quy định.

2. read somebody like a book

→ dễ dàng biết được ai đó đang nghĩ gì hay cảm thấy gì.

 • He kept silent but I know he was angry - I could read him like a book.

  Anh ấy giữ im lặng nhưng tôi biết ảnh đang giận - tôi có thể biết rõ anh ấy đang nghĩ gì (đọc anh ấy như một cuốn sách)

3. cook the books

→ thay đổi số liệu một cách bất hợp pháp.

 • There is a rumour that he can afford luxury goods because he has cooked the books all these years.

  Có một lời đồn là việc anh ấy có thể mua sắm được những thứ đồ xa xỉ là vì mấy năm qua anh ta đã thay đổi số liệu một cách bất hợp pháp.

4. every trick in the book

→ bằng mọi phương pháp, cách thức có thể, dù nó có trung thực hay không.

 • She used every trick in the book to claim his inheritance but to no avail.

  Cô ta đã dùng mọi cách thức để lấy được tài sản từ ông ta nhưng rồi cũng vô ích.

5. an open book

→ có thể dễ dàng hiểu được ai đó và mọi thứ về người đó.

 • After your biography is published, your life will be an open book to the public.

  Sau khi cuốn tự truyện của bạn được phát hành, công chúng sẽ biết rõ cuộc sống của bạn.

6. a closed book (to somebody)

→ một chủ đề hay người nào đó mà bạn hoàn toàn không biết gì.

 • I give up - Parapsychology will always be a closed book to me.

  Tôi bỏ cuộc - Ngành Cận tâm lý học sẽ luôn là một chủ đề mà tôi không thể nào hiểu nổi.

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm