Từ vựng tiếng Anh về bưu điện (phần 1)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • envelope

  /ˈenvələʊp/

  bì thư, phong bì

 • stamp

  /stæmp/

  (con) tem

 • parcel

  /ˈpɑːsəl/

  kiện hàng, bưu kiện

 • letter

  /ˈletər/

  (lá) thư

 • scale

  /skeɪl/

  cái cân

 • postcard

  /ˈpəʊstkɑːd/

  bưu thiếp

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết