Từ vựng tiếng Anh về các hình cơ bản (phần 2)

 • crescent

  /ˈkresənt/

  hình lưỡi liềm

 • sphere

  /sfɪr/

  hình cầu

 • cube

  /kjuːb/

  hình lập phương

 • cylinder

  /ˈsɪlɪndər/

  hình trụ

 • pyramid

  /ˈpɪrəmɪd/

  hình chóp

 • cone

  /koʊn/

  hình nón

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm