Từ vựng tiếng Anh về Các loại Thuốc

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • medication

  /ˌmedɪˈkeɪʃən/

  dược phẩm

 • capsule

  /ˈkæpsjuːl/

  thuốc con nhộng

 • injection

  /ɪnˈdʒekʃən/

  thuốc tiêm, chất tiêm

 • ointment

  /ˈɔɪntmənt/

  thuốc mỡ

 • paste

  /peɪst/

  thuốc bôi

 • pessary

  /ˈpesəri/

  thuốc đặt âm đạo

 • powder

  /ˈpaʊdər/

  thuốc bột

 • solution

  /səˈluːʃən/

  thuốc nước

 • spray

  /spreɪ/

  thuốc xịt

 • suppository

  /-ˈpɑː.zə.tɔːr.i/

  thuốc đạn

 • syrup

  /ˈsɪrəp/

  thuốc bổ dạng siro

 • tablet

  /ˈtæblət/

  thuốc viên

 • inhaler

  /-lɚ/

  ống hít

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết