Từ vựng tiếng Anh về Cấu tạo Cơ thể con người

 • skeletal

  /ˈskelətl/

  (thuộc) hệ xương

 • muscular

  /ˈmʌskjələr/

  (thuộc) hệ cơ

 • circulatory

  /ˈsɜːrkjələtɔːri/

  (thuộc) hệ tuần hoàn

 • digestive

  (thuộc) hệ tiêu hóa

 • endocrine

  (thuộc) hệ nội tiết

 • nervous

  /ˈnɜːvəs/

  (thuộc) hệ thần kinh

 • respiratory

  /ə/

  (thuộc) hệ hô hấp

 • lymphatic

  /lɪmˈfætɪk/

  (thuộc) hệ bạch huyết

 • urinary

  /ˈjʊrəneri/

  (thuộc) hệ bài tiết

 • reproductive

  /ˌriːprəˈdʌktɪv/

  (thuộc) hệ sinh dục

 • integumentary

  /in,tegju'mentəri/

  (thuộc) hệ da bì

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm