Từ vựng tiếng Anh về Cờ vua

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • chess

  /tʃes/

  cờ vua

 • chess piece

  quân cờ

 • chessboard

  /ˈtʃesbɔːrd/

  bàn cờ

 • white square

  ô trắng

 • black square

  ô đen

 • clock

  /klɒk/

  đồng hồ

 • pawn

  /pɔːn/

  quân tốt

 • castle

  /ˈkɑːsl/

  quân xe

 • bishop

  /ˈbɪʃəp/

  quân tượng

 • knight

  /naɪt/

  quân mã

 • queen

  /kwiːn/

  quân hậu

 • king

  /kɪŋ/

  quân vua

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết