Từ vựng tiếng Anh về dụng cụ văn phòng (phần 3)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • staple

  đinh bấm

 • scissors

  /ˈsɪzəz/

  cái kéo

 • staple remover

  /ˈsteɪpəl rɪˈmuvər/

  đồ gỡ đinh bấm

 • highlighter

  /ˈhaɪlaɪtər/

  bút dạ quang

 • marker

  /ˈmɑːkər/

  bút lông (có ngòi bút lớn)

 • envelope

  /ˈenvələʊp/

  bao thư

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết