Từ vựng tiếng Anh về gia đình (phần 4)

 • relative

  /ˈrelətɪv/

  người họ hàng

 • nanny

  /ˈnæni/

  người vú nuôi

 • stepmother

  /ˈstepˌmʌðər/

  mẹ kế

 • godmother

  /ˈɡɒdˌmʌðər/

  mẹ đỡ đầu

 • orphan

  /ˈɔːfən/

  trẻ mồ côi

 • parent

  /ˈpeərənt/

  cha hoặc mẹ

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm