Từ vựng tiếng Anh về các màu sắc

 • cobalt

  /ˈkəʊ.bɒlt/

  màu xanh cô-ban

 • beige

  /beɪʒ/

  màu be

 • crimson

  /ˈkrɪmzən/

  màu đỏ thẫm

 • indigo

  màu chàm

 • jade

  /dʒeɪd/

  màu xanh ngọc bích

 • mauve

  /məʊv/

  màu tím hoa cà

 • navy blue

  /ˈneɪvi bluː/

  màu xanh nước biển

 • charcoal

  /ˈtʃɑːkəʊl/

  màu xám đậm

 • olive

  /ˈɒlɪv/

  màu xanh ô-liu

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm