Từ vựng tiếng Anh về màu sắc của tóc

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • jet black

  màu đen nhánh

 • blonde

  /blɒnd/

  màu vàng hoe

 • ginger

  /ˈdʒɪndʒər/

  màu cam hơi nâu

 • red

  /red/

  màu nâu hơi đỏ

 • sandy

  /ˈsændi/

  màu cát

 • pepper-and-salt

  /ˌpep.ər.ənˈsɒlt/

  màu muối tiêu

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết