Từ vựng tiếng Anh về ngôi nhà

 • fence

  /fens/

  hàng rào, bờ giậu

 • front door

  /frʌnt dɔːr/

  cửa trước

 • balcony

  /ˈbælkəni/

  ban công

 • attic

  /ˈætɪk/

  tầng áp mái

 • roof

  /ruːf/

  mái (của một tòa nhà, xe cộ)

 • chimney

  /ˈtʃɪmni/

  ống khói

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm