Từ vựng tiếng Anh về ngôi nhà

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • fence

  /fens/

  hàng rào, bờ giậu

 • front door

  /frʌnt dɔːr/

  cửa trước

 • balcony

  /ˈbælkəni/

  ban công

 • attic

  /ˈætɪk/

  tầng áp mái

 • roof

  /ruːf/

  mái (của một tòa nhà, xe cộ)

 • chimney

  /ˈtʃɪmni/

  ống khói

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết