Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp (phần 7)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • sink

  bồn rửa

 • faucet

  /ˈfɔːsɪt/

  vòi nước

 • soap

  /səʊp/

  xà bông, xà phòng

 • sponge

  miếng mút rửa chén

 • dishwasher

  /ˈdɪʃˌwɒʃər/

  máy rửa chén

 • washing-up liquid

  /ˌwɑːʃɪŋ ˈʌp lɪkwɪd/

  nước rửa chén

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết