Từ vựng tiếng Anh về nhà ở (phần 2)

 • houseboat

  /ˈhaʊsboʊt/

  nhà thuyền

 • manor

  /ˈmænər/

  thái ấp

 • motorhome

  /ˈmoʊtərhoʊm/

  xe được trang bị như một căn hộ

 • tree house

  /triː haʊs/

  nhà trên cây

 • villa

  /ˈvɪlə/

  biệt thự

 • log cabin

  /lɔːɡ ˈkæbɪn/

  nhà gỗ

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm