Từ vựng tiếng Anh về rạp chiếu phim (phần 1)

 • ticket

  /ˈtɪkɪt/

  (tấm) vé

 • popcorn

  /ˈpɑːpkɔːrn/

  bắp rang

 • soft drink

  đồ uống nhẹ

 • poster

  /ˈpəʊstər/

  áp phích

 • box office

  /bɑks ˈɔfɪs/

  phòng vé

 • rating

  /ˈreɪtɪŋ/

  đánh giá phim theo độ tuổi

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm