Từ vựng tiếng Anh về rạp chiếu phim (phần 2)

 • showtime

  /ˈʃoʊtaɪm/

  suất chiếu

 • trailer

  /ˈtreɪlər/

  đoạn phim giới thiệu

 • screen

  /skriːn/

  màn hình

 • row

  /rəʊ/

  hàng ghế

 • audience

  /ˈɔːdiəns/

  khán giả, thính giả

 • snack

  /snæk/

  bữa ăn nhẹ

Kích để tìm hiểu thêm về Giao tiếp siêu tốc
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm