Từ vựng tiếng Anh về Thể thao dưới nước

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • bodyboard

  /ˈbɑː.di.bɔːrd/

  ván lướt nằm sấp

 • life jacket

  áo phao

 • longboard

  /ˈlɔːŋbɔːrd/

  ván lướt sóng loại dài

 • surfboard

  /ˈsɜːfbɔːd/

  ván lướt sóng

 • synchronized swimming

  /ˈsɪŋkrənaɪzd ˈswɪmɪŋ/

  bơi nghệ thuật

 • tetrathlon

  /teˈtræθlən/

  thể thao kết hợp bốn môn cưỡi ngựa, bắn súng, bơi và chạy

 • triathlon

  /traɪˈæθlɑːn/

  cuộc đua thể thao kết hợp ba môn bơi, đạp xe, chạy

 • wakeboarding

  /ˈweɪkbɔːrdɪŋ/

  lướt sóng có thuyền kéo

 • water polo

  /ˈwɔːtər ˈpoʊloʊ/

  môn bóng nước

 • wetsuit

  /ˈwet.suːt/

  bộ đồ lặn

 • windsurfing

  /ˈwɪndsɜːfɪŋ/

  môn thể thao lướt ván buồm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết