Từ vựng tiếng Anh về Thể thao dưới nước

 • bodyboard

  /ˈbɑː.di.bɔːrd/

  ván lướt nằm sấp

 • life jacket

  áo phao

 • longboard

  /ˈlɔːŋbɔːrd/

  ván lướt sóng loại dài

 • surfboard

  /ˈsɜːfbɔːd/

  ván lướt sóng

 • synchronized swimming

  /ˈsɪŋkrənaɪzd ˈswɪmɪŋ/

  bơi nghệ thuật

 • tetrathlon

  /teˈtræθlən/

  thể thao kết hợp bốn môn cưỡi ngựa, bắn súng, bơi và chạy

 • triathlon

  /traɪˈæθlɑːn/

  cuộc đua thể thao kết hợp ba môn bơi, đạp xe, chạy

 • wakeboarding

  /ˈweɪkbɔːrdɪŋ/

  lướt sóng có thuyền kéo

 • water polo

  /ˈwɔːtər ˈpoʊloʊ/

  môn bóng nước

 • wetsuit

  /ˈwet.suːt/

  bộ đồ lặn

 • windsurfing

  /ˈwɪndsɜːfɪŋ/

  môn thể thao lướt ván buồm

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm