Từ vựng tiếng Anh về thư viện (phần 2)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • dictionary

  từ điển

 • encyclopedia

  /ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/

  bách khoa toàn thư

 • computer

  /kəmˈpjuːtər/

  máy vi tính

 • journal

  /ˈdʒɜːrnl/

  tạp chí chuyên ngành

 • picture book

  /ˈpɪk.tʃə ˌbʊk/

  sách tranh

 • audiobook

  /ˈɔːdioʊbʊk/

  sách nói

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết