Từ vựng tiếng Anh về thư viện (phần 2)

 • dictionary

  từ điển

 • encyclopedia

  /ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/

  bách khoa toàn thư

 • computer

  /kəmˈpjuːtər/

  máy vi tính

 • journal

  /ˈdʒɜːrnl/

  tạp chí chuyên ngành

 • picture book

  /ˈpɪk.tʃə ˌbʊk/

  sách tranh

 • audiobook

  /ˈɔːdioʊbʊk/

  sách nói

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm