Từ vựng tiếng Anh về tiệm làm tóc (phần 1)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • hairbrush

  /ˈherbrʌʃ/

  lược

 • wig

  /wɪɡ/

  tóc giả

 • hairdo

  /ˈherduː/

  kiểu tóc

 • hairdryer

  /ˈheəˌdraɪər/

  máy sấy tóc

 • hairspray

  /ˈherspreɪ/

  keo xịt tóc

 • curling tongs

  /ˈkɜːrlɪŋ tɑːŋz/

  đồ uốn tóc

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết