Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Bạch Dương

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • adventurous

  /ədˈventʃərəs/

  thích phiêu lưu, mạo hiểm

 • courageous

  /kəˈreɪdʒəs/

  (thể hiện) sự cam đảm, dũng cảm

 • versatile

  /ˈvɜːrsət/

  đa tài, đa năng

 • lively

  /ˈlaɪvli/

  năng nổ, hoạt bát

 • positive

  /ˈpɒzətɪv/

  tích cực, lạc quan

 • passionate

  /ˈpæʃənət/

  đầy đam mê

 • arrogant

  /ˈærəɡənt/

  kiêu căng, ngạo mạn

 • stubborn

  /ˈstʌbən/

  kiêu căng, ngạo mạn

 • impulsive

  /ɪmˈpʌlsɪv/

  bốc đồng, bồng bột

 • disorganized

  /dɪˈsɔːɡənaɪzd/

  không có kỷ luật; không có tổ chức

 • confrontational

  /ˌkɒnfrʌnˈteɪʃənəl/

  thích tranh cãi, thích gây sự

 • temperamental

  /ˌtempərəˈmentəl/

  cả thèm chóng chán, cảm xúc thay đổi vô duyên vô cớ

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết