Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Bọ Cạp

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • focused

  /ˈfoʊkəst/

  tập trung

 • intrepid

  /ɪnˈtrepɪd/

  gan dạ, dũng cảm

 • grounded

  /ˈɡraʊndɪd/

  thực tế, lý trí

 • steadfast

  /ˈstedfɑːst/

  kiên định, trước sau như một

 • zealous

  /ˈzeləs/

  nhiệt tình, hăng hái

 • instinctive

  có trực giác

 • jealous

  /ˈdʒeləs/

  ghen tỵ

 • secretive

  /ˈsiːkrətɪv/

  hay giấu giếm, thích giữ bí mật

 • resentful

  /rɪˈzentfəl/

  cảm thấy phẫn uất, cảm thấy không bằng lòng

 • manipulative

  lợi dụng

 • intimidating

  /ɪnˈtɪmɪdeɪt̬ɪŋ/

  đáng sợ

 • brutal

  /ˈbruːtl/

  tàn nhẫn

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết