Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Ma Kết

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • wise

  /waɪz/

  thông thái

 • enterprising

  mạnh dạn, dám nghĩ dám làm

 • cautious

  /ˈkɔːʃəs/

  cẩn trọng

 • determined

  /dɪˈtɜːmɪnd/

  quyết tâm

 • disciplined

  /ˈdɪsəplɪnd/

  kỷ luật

 • sincere

  /sɪnˈsɪər/

  chân thành

 • shy

  /ʃaɪ/

  nhút nhát

 • cynical

  /ˈsɪnɪkəl/

  ngờ vực, hay nghi hoặc

 • mercurial

  /mɜːrˈkjʊriəl/

  tâm trạng hay thay đổi

 • distant

  xa cách

 • self-centred

  /ˌselfˈsentəd/

  ích kỷ

 • obdurate

  /ˈɑːb.dʊr.ɪt/

  ngoan cố

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết