Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 3)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • domino

  /ˈdɑːmənoʊ/

  trò chơi domino

 • tic-tac-toe

  /ˌtɪk tæk ˈtoʊ/

  trò carô

 • blind man’s buff

  /blaɪnd mænz bʌf/

  bịt mắt bắt dê

 • treasure hunt

  /ˈtreʒər hʌnt/

  săn kho báu

 • leapfrog

  /ˈliːpfrɔːɡ/

  trò nhảy lưng gù

 • role-playing game

  /roʊl ˈpleɪɪŋ ɡeɪm/

  trò chơi đóng vai

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết