Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 3)

 • domino

  /ˈdɑːmənoʊ/

  trò chơi domino

 • tic-tac-toe

  /ˌtɪk tæk ˈtoʊ/

  trò carô

 • blind man’s buff

  /blaɪnd mænz bʌf/

  bịt mắt bắt dê

 • treasure hunt

  /ˈtreʒər hʌnt/

  săn kho báu

 • leapfrog

  /ˈliːpfrɔːɡ/

  trò nhảy lưng gù

 • role-playing game

  /roʊl ˈpleɪɪŋ ɡeɪm/

  trò chơi đóng vai

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm