Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 5)

 • yoyo

  /'joujou/

  cái yo-yo

 • rocking horse

  /rɑːkɪŋ hɔːrs/

  ngựa gỗ

 • skipping rope

  /skɪpɪŋ roʊp/

  nhảy dây

 • trampoline

  /ˈtræmpəliːn/

  tấm bật lò xo

 • frisbee

  /ˈfrɪzbi/

  ném dĩa

 • slingshot

  /ˈslɪŋʃɑːt/

  cái ná

 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm