Từ vựng tiếng Anh về truyện cổ tích (phần 3)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • tooth fairy

  /ðə tuːθ ˈferi/

  cô tiên răng

 • genie

  /ˈdʒiːni/

  thần đèn

 • harp

  /hɑːrp/

  đàn hạc

 • castle

  /ˈkɑːsl/

  lâu đài

 • carriage

  /ˈkærɪdʒ/

  cỗ xe ngựa

 • crown

  /kraʊn/

  vương miện

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết