Từ vựng tiếng Anh về vũ trụ (phần 1)

 • alien

  /ˈeɪliən/

  người ngoài hành tinh

 • asteroid

  /ˈæstərɔɪd/

  tiểu hành tinh, thiên thạch

 • comet

  /ˈkɑːmət/

  sao chổi

 • galaxy

  /ˈɡæləksi/

  ngân hà, thiên hà

 • gravity

  /ˈɡrævəti/

  trọng lực

 • orbit

  /ˈɔːbɪt/

  quỹ đạo

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm