Từ vựng tiếng Anh về xe hơi (phần 1)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • rear-view mirror

  /rɪr vjuː ˈmɪrər/

  kính chiếu hậu

 • windshield

  /ˈwɪndʃiːld/

  kính chắn gió

 • steering wheel

  /ˈstɪrɪŋ wiːl/

  bánh lái

 • horn

  /hɔːn/

  còi xe

 • speedometer

  /spiːˈdɑːmɪtər/

  đồng hồ tốc độ

 • gear lever

  /ɡɪr ˈlevər/

  cần số

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết