• Reviews

Bài phê bình / đánh giá

VD:  The film receives mixed reviews from the critics. = Bộ phim nhận được nhiều bài đánh giá trái chiều từ những nhà phê bình.

 

  • Movie genre

Thể loại phim

VD:  These days the audience only wants to see the action genre, because action movies are fun and simple. = Ngày nay khán giả chỉ thích xem thể loại hành động, vì phim hành động nó vui và đơn giản.

 

  • Breaking the fourth wall

Chỉ hiện tượng nhân vật trong một phim/kịch thoát khỏi vai diễn của mình và tương tác với chính người xem

VD: Deadpool was pretty hilarious and quite unique, there were a lot of uses of fourth wall breaking just like in the comics. = Deadpool là một phim khá hài hước và độc đáo, có sử dụng nghệ thuật phá vỡ bức tường thứ 4 y chang như trong truyện.

 

  • Adaptation

Tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ một sách, truyện, game, v.v.

VD: The movie adaptation of Atonement received critical acclaim. =  Bộ phim chuyển thể từ truyện Atonement nhận được sự hoan nghênh từ giới phê bình.

 

  • Screenplay

Kịch bản

VD: A lot of Christopher Nolan’s movies’s screenplays were written by the man himself. = Rất nhiều kịch bản trong phim của Christopher Nolan được viết bởi chính ông ấy.

 

  • Remake

Tác phẩm làm lại

VD: The movie studio is considering remaking a 1974 movie. = Hãng làm phim đang cân nhắc làm lại một phim từ năm 1974.

 

  • Film buffs

Dân nghiện phim

VD: The film buffs are outraged all over the internet about rumors of a remake of Barry Lyndon. = Dân nghiện phim đang tỏ  ra phẫn nộ khắp thế giới mạng về lời đồn của một tác phẩm làm lại của phim Barry Lyndon

 

  • Cinematography

Chỉ nghệ thuật, phong cách quay phim

VD: The cinematography in a lot of Terrence Malick’s stuffs  are quite spectacular. = Phong cách quay phim trong rất nhiều tác phẩm của Terrence Malick rất chi là tuyệt vời.

 

 

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm
và cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh trong công sở