Động từ bất quy tắc - Be

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
có; tồn tại
Dạng động từ:
Present simple: be /bi/
Quá khứ đơn: was /wəz/
Quá khứ đơn: were /wər/
Quá khứ phân từ: been /bɪn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc