Điều khoản sử dụng ở LeeRit

Lần cập nhật gần nhất: 26/09/2019

LeeRit.com (từ đây về sau được gọi tắt là 'LeeRit') là nền tảng phần mềm được cung cấp bởi Công ty TNHH LeeRit (giấy chứng nhận Đăng kí Kinh doanh số 0312801414, được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh).

Với việc truy cập và sử dụng LeeRit, bạn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản dưới đây, xin vui lòng không sử dụng LeeRit.

Chính sách bảo mật

 1. LeeRit tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin về bạn, ví dụ như email và tên của bạn, để cung cấp cho bạn những dịch vụ ở LeeRit.

 2. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kì bên thứ ba nào không liên quan đến LeeRit.

 3. Thời gian lưu trữ thông tin: Nếu bạn không mua tài khoản hoặc tài khoản bạn mua gần nhất đã hết hạn sử dụng hơn 3 tháng, LeeRit có quyền tự động xóa những dữ liệu học của bạn và toàn bộ những thông tin khác về bạn ở LeeRit mà không cần phải thông báo cho bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

 1. LeeRit không đảm bảo, chính thức hay không chính thức, và thông qua đây từ chối và phủ nhận tất cả những sự đảm bảo khác về chất lượng sản phẩm hay dịch vụ, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn trong những điều sau đây: những đảm bảo được ngầm hiểu hay những điều kiện về chất lượng sản phẩm đủ tốt để bán, phù hợp với mục đích sử dụng nào đó, không xâm phạm sở hữu trí tuệ hay việc vi phạm các quyền khác.

  Ngoài ra, LeeRit không đảm bảo về độ chính xác, kết quả sử dụng hay độ tin tưởng của việc sử dụng những tài liệu hay những thông tin liên quan đến các tài liệu trên những trang Web có đường kết nối đến LeeRit.

 2. Trong bất kì trường hợp nào, LeeRit sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào (trong số đó bao gồm những thiệt hại gây ra do việc mất dữ liệu hay lợi nhuận hay do sự gián đoạn của việc kinh doanh) được gây ra do việc sử dụng hay không thể sử dụng những tài liệu hay dịch vụ ở LeeRit.

Điều khoản về việc sử dụng

Với việc sử dụng LeeRit, bạn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng dưới đây:

 1. Bạn sẽ không cố tình tăng điểm số của bạn ở LeeRit một cách giả tạo, ví dụ như bằng cách tạo từ giả hay ôn lại từ lặp lại nhiều lần chỉ với mục đích tăng điểm của mình. Nếu LeeRit, bằng những cách của mình, xác định rằng bạn đang cố tình tăng điểm của mình một cách giả tạo, LeeRit giữ quyền giảm điểm số của bạn xuống một mức mà LeeRit cho là phù hợp, hoặc sẽ khóa tài khoản của bạn vô thời hạn, và việc này có thể khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở LeeRit (nếu có).

 2. Bạn sẽ không sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào có ở LeeRit, cho dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của LeeRit. Tuy nhiên, bạn có thể để đường dẫn đến những tài liệu ở LeeRit.

 3. Trong quá trình sử dụng ở LeeRit, tất cả những dữ liệu, bao gồm từ, hình ảnh, âm thanh và các dữ liệu khác, mà bạn tạo ở LeeRit, dù miễn phí hay không, sẽ là tài sản tuyệt đối và của riêng LeeRit.

 4. Nếu bạn không mua tài khoản hoặc tài khoản bạn mua gần nhất đã hết hạn sử dụng hơn 3 tháng, LeeRit có quyền tự động xóa những dữ liệu học của bạn và toàn bộ những thông tin khác về bạn ở LeeRit mà không cần phải thông báo cho bạn.

Điều khoản về việc mua hàng

Khi mua một sản phẩm hay dịch vụ ở LeeRit, ví dụ như mua một bộ từ hay tài khoản, bạn đồng ý tuân theo những điều khoản sau:

 1. Những sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua ở LeeRit, ví dụ như các bộ từ hay các loại tài khoản, là để chỉ mình bạn sử dụng. Bạn không được phép để bất kì người nào khác đăng nhập vào tài khoản của bạn để sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua.

 2. Trong trường hợp bạn đã mua một sản phẩm hay dịch vụ ở LeeRit, ví dụ như các bộ từ hay các loại tài khoản, và LeeRit không thể tiếp tục cung cấp cho bạn việc sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ đó, LeeRit sẽ hoàn lại cho bạn số tiền tỉ lệ với khoản thời gian được phép sử dụng còn lại của những sản phẩm hay dịch vụ đó.

Nếu bạn vi phạm bất kì điều khoản mua hàng nào ở trên, LeeRit giữ quyền khóa tài khoản của bạn vô thời hạn, và việc này có thể khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở LeeRit (nếu có).

Cập nhật của các điều khoản

Theo thời gian, chúng tôi sẽ cập nhật những điều khoản sử dụng ở LeeRit. Những điều khoản sử dụng ở phiên bản mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày những điều khoản đó được công bố ở trang này.

Bạn hãy xem trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn nắm rõ phiên bản hiện tại.

Toàn bộ thỏa thuận

Tất cả những điều khoản trên là toàn bộ bản hợp đồng giữa LeeRit và bạn về tất cả những khía cạnh của việc sử dụng LeeRit của bạn. Những điều khoản này sẽ thay thế cho những điều khoản ở trước đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi nào về những điều khoản này, bạn hãy liên lạc với chúng tôi:

 • Email: support@leerit.com
 • Di động: 091 527 3997
 • Trụ sở: 52 Ký Hòa, P. 11, Q. 5, Tp HCM