Bộ từ vựng Oxford 3000™

gồm hơn 3000 từ tiếng Anh đã được lựa chọn bởi hơn 70 chuyên gia về ngôn ngữ của Oxford là những từ thông dụng nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chính vì sự phổ biến của các từ trong bộ từ này, học bộ từ này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc:

Bạn có thể xem toàn bộ danh sách từ ở đây, và làm bài test nhanh xem bạn đã biết bao nhiêu từ ở đây.

Nhưng chỉ nhìn những từ này sẽ không giúp ích gì cho bạn. Hay gắng học gạo hết trong một thời gian ngắn chỉ khiến bạn mệt mỏi và, không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ quên hết.

Thay vì vậy, cùng hàng nghìn bạn khác:

Học một vài từ mới hằng ngày

qua email hay Facebook Wall

for FREE!

Xem mẫu email học từ mới

Bạn chỉ việc điền thông tin dưới đây là có thể bắt đầu học kể từ ngày mai!


(để đăng nhập vào tài khoản của bạn trên LeeRit.com)
từ mới ở Oxford 3000™ qua email hàng ngày
(Bạn có thể chọn nhận từ mới ở Facebook Wall của mình sau khi đăng kí)