Bộ từ vựng Oxford 3000™

gồm hơn 3000 từ tiếng Anh đã được lựa chọn bởi hơn 70 chuyên gia về ngôn ngữ của Oxford là những từ thông dụng nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chính vì sự phổ biến của các từ trong bộ từ này, học bộ từ này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc:

Bạn có thể xem toàn bộ danh sách từ ở đây, và làm bài test nhanh xem bạn đã biết bao nhiêu từ ở đây.