Động từ bất quy tắc - Begin

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
bắt đầu
Dạng động từ:
Present simple: begin /bɪˈɡɪn/
Quá khứ đơn: began /bɪˈɡæn/
Quá khứ phân từ: begun /bɪˈɡʌn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc