Động từ bất quy tắc - Build

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
xây, xây dựng
Dạng động từ:
Present simple: build /bɪld/
Quá khứ đơn: built /bɪlt/
Quá khứ phân từ: built /bɪlt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc