Động từ bất quy tắc - Burn

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
cháy
Dạng động từ:
Present simple: burn /bɜːn/
Quá khứ đơn: burnt /bɜːrnt/
Quá khứ đơn: burned /bɜːrnd/
Quá khứ phân từ: burnt /bɜːrnt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc