Động từ bất quy tắc - Catch

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
bắt lấy, chộp lấy
Dạng động từ:
Present simple: catch /kætʃ/
Quá khứ đơn: caught /kɔːt/
Quá khứ phân từ: caught /kɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc