Động từ bất quy tắc - Do

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
làm
Dạng động từ:
Present simple: do /duː/
Quá khứ đơn: did /dɪd/
Quá khứ phân từ: done //


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc