Động từ bất quy tắc - Dream

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: dream /driːm/
Quá khứ đơn: dreamt /dremt/
Quá khứ đơn: dreamed /driːmd/
Quá khứ phân từ: dreamt /dremt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc